Inwoners Almere ontvangen bewaarbakje voor oude medicijnen

In Almere ontvangen vanaf 3 april 2017 bij iedere apotheek de eerste 100 mensen die oude medicijnen inleveren, een bewaarbakje voor medicijnresten. De actie is onderdeel van een campagne van Waterschap Zuiderzeeland, Zorggroep Almere , de gemeente en de Almeerse apotheken om mensen te stimuleren oude medicijnen in te leveren en zo het milieu te sparen.

Milieuschade door medicijnresten

De resten van geneesmiddelen komen nu nog vaak in het milieu terecht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat in dat er jaarlijks in Nederland minimaal 140 ton medicijnresten via het toilet en de riolering in ons oppervlaktewater worden geloosd. Dat is schadelijk voor het leven in het water en daarmee voor ons ecosysteem.

Medicijnresten die in het riool terecht komen, kunnen niet altijd via zuiveringssystemen uit het water worden gehaald. Daarom is het belangrijk dat oude medicijnen niet door het toilet of de gootsteen worden gespoeld maar op de juiste plek worden ingeleverd. Waterschap Zuiderzeeland, Zorggroep Almere en de gemeente hebben daarom de handen ineen geslagen om de inzameling te verbeteren. Ook het Flevoziekenhuis ondersteunt dit initiatief, waarbij patiënten en niet-patiënten in Almere worden gewezen op de mogelijkheid om oude medicijnen bij de apotheek in te leveren. Via de apotheek worden de medicijnen professioneel afgevoerd en vernietigd. Uiteraard kunnen de oude medicijnen ook nog steeds worden ingeleverd bij een van de recyclingperrons van de gemeente.

Meer informatie over het inleveren van oude medicijnen in Almere vindt u op de website van de Zorggroep Almere.

foto bewaarbakje