Bestrijding muskusratten Lelystad weer regulier

Na de intensieve vangperiode in Lelystad is het team muskusrattenbeheer van Waterschap Zuiderzeeland sinds deze week weer overgegaan tot een reguliere bestrijding van muskusratten. De klemmen in het voormalig onderzoeksgebied in Lelystad zijn grotendeels weggehaald. Honden mogen weer in alle losloopgebieden in Lelystad los lopen.

Vangsten muskusratten

In de afgelopen weken zijn in Lelystad ruim vijfhonderd muskusratten gevangen. Fokke Jonkman, teammanager Muskusrattenbeheer van Waterschap Zuiderzeeland: “Het aantal muskusratten in Lelystad is sterk afgenomen. Vanaf deze week gaat het team muskusrattenbestrijders de muskusratten weer bestrijden, zoals we dat normaal gesproken in heel Flevoland doen. Daarnaast blijven we schades in Lelystad herstellen waar nodig. ”

Waterveiligheid

Waterschappen bestrijden muskusratten om schade aan waterstaatswerken te voorkomen. Muskusratten hebben geen natuurlijke vijanden, waardoor de populatie zeer snel kan groeien. In vijf jaar kan een paartje muskusratten voor 20.000 nazaten zorgen. Voor ieder nestje maakt de muskusrat een nieuwe nestkamer. Door deze nestkamers is de kans op verzakkingen van slootkanten en schades aan dijken groot.

Schades/bijzonderheden melden

Heeft u een schade veroorzaakt door muskusratten of ziet u iets vreemds met muskusrattenklemmen. Neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland. Dat kan telefonisch via (0320) 274 911 of per e-mail via: muskusrattenbeheer@zuiderzeeland.nl.

Meer informatie over de handelswijze bij schades door muskusratten:  https://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/veldonderzoek/vragen-antwoorden/meest-gestelde/

Populatiegroei muskusratten