Nachtvorstbestrijding weer goed verlopen

Op woensdagavond zijn medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland weer aan de slag geweest met nachtvorstbestrijding. Om fruitbomen in zowel de Noordoostpolder als Oostelijk Flevoland te voorzien van een ijslaag, werken het waterschap en de fruittelers in Flevoland samen. Het water moet namelijk van een goede kwaliteit zijn en er moet voldoende water aanwezig zijn om te kunnen beregenen. De nachtvorstbestrijding is ook deze nacht goed verlopen.

Nachtvorstbestrijding in ochtend

Werkwijze nachtvorstbestrijding

Samen met de fruittelers houdt ook Waterschap Zuiderzeeland de nachtelijke temperatuur in de gaten. Als de temperatuur in de buurt van de 0 graden komt, dan wordt het waterpeil in de watergangen verhoogd, zodat er voldoende voorraad is om te beregenen. Dit doet het waterschap in de Noordoostpolder met de inlaten bij Kuinre, Kanaalweg, Blokzijl, hevel Schelpenpad en hevel Neushoornweg. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gebeurt dit bij diverse inlaatwerken, schuiven en stuwen tussen de Hoge en Lage Vaart. Afgelopen nacht zijn fruittelers rond half elf begonnen met beregenen.

Beregening

Veel fruitbloesem in fruitbomen zorgt voor veel fruit. Schade aan fruitbloesem moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit doen fruittelers door beregening van de bomen, waarna er een laagje ijs om de bloesem zit. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0° C. Hierdoor gaat de bloesem niet kapot.

De periode van nachtvorstbestrijding loopt van 1 april tot 1 juni 2017.

bloesem in ijs

Fruitbomen in ijs