Start renovatie rioolgemalen Industrierondweg en Ruim

Waterschap Zuiderzeeland heeft de afgelopen jaren met de gemeente Urk samengewerkt aan het aanpassen van het afvoersysteem voor afvalwater vanuit Urk naar Tollebeek, waar de zuiveringsinstallatie staat. Rioolgemalen Noorderzand en gemaal Stortemelk zijn volledig gerenoveerd en nu worden ook de gemalen Ruim en Industrierondweg gerenoveerd.

Gemeente Urk laat de voorbereiding en het toezicht op de renovatie over aan Waterschap Zuiderzeeland, omdat dit specialistisch werk is. Deze activiteiten vloeien voort uit het afvalwaterakkoord dat enkele jaren geleden ondertekend is tussen waterschap en gemeente. Op woensdag 12 april is de put van het rioolgemaal Industrierondweg geplaatst. Dit is de eerste stap van het vervangen van het rioolgemaal aan de Industrierondweg. Om het afvalwater goed af te blijven voeren wordt het nieuwe gemaal naast het oude gemaal geplaatst. Het nieuwe gemaal wordt naar verwachting in mei in gebruik genomen, waarna het oude gemaal buiten werking wordt gesteld. Aansluitend wordt het gemaal Het Ruim gerenoveerd.

Plaatsen put riool Industrierondweg

Plaatsing nieuwe put van rioolgemaal Industrierondweg.