Zonnepanelen op afvalwaterzuiveringsinstallaties Almere en Zeewolde

Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 20 april jl. besloten ook op de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) Almere en Zeewolde zonnepanelen te plaatsen. Eerder was al besloten om op AWZI Dronten een zonneweide te realiseren en zonnepanelen te plaatsen op drie poldergemalen. Daarnaast heeft het waterschap op de daken van de drie kantoren zonnepanelen geplaatst. Met deze nieuwe zonneprojecten wordt een belangrijke doelstelling van het in september 2016 vastgestelde Masterplan Duurzame Energie ingevuld.

zonnepanelen

Voorzien in eigen energiebehoefte

Na realisatie van de zonneprojecten voorziet Waterschap Zuiderzeeland voor 13 procent in zijn eigen energiebehoefte. Het waterschap wil uiteindelijk in 2030 voor 26 procent in zijn eigen energiebehoefte voorzien door middel van zonnepanelen. Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten verder onderzoek te doen naar het toepassen van zonnepanelen op de overige poldergemalen en op dijken. Naar verwachting zullen de zonneprojecten voor de drie AWZI’s rond de zomer worden aanbesteed. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Masterplan Duurzame Energie

Het Masterplan Duurzame Energie bestaat uit maatregelen die ervoor moeten zorgen dat waterschap Zuiderzeeland in 2050 klimaatneutraal is. Zo wil het waterschap in 2030 voor 35 à 45% zelfvoorzienend zijn en in 2050 energieneutraal. Met het Masterplan Duurzame Energie draagt Waterschap Zuiderzeeland zijn steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan. Het Masterplan Duurzame Energie is een gevolg van het klimaatakkoord tussen Unie van Waterschappen en het Rijk en van het klimaatakkoord Parijs.