Baggerwerkzaamheden Ruttensevaart dit voorjaar

Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt watergangen, zoals de tochten, in Flevoland om een goede waterkwantiteit en waterkwaliteit te waarborgen. Om dit te bereiken worden de watergangen regelmatig op diepte gebracht. Half april is aannemer Krinkels BV uit Nagele gestart met de baggerwerkzaamheden in de Ruttensevaart. De aannemer verwijdert tot en met juli 2017 ruim 36.000 m3 bagger uit de Ruttensevaart.

Wat is bagger?

Het is organisch materiaal zoals blad, plantenresten en zwerfvuil wat ophoopt op de bodem van de watergang.

Waarom baggeren?

Er zijn twee belangrijke redenen om te baggeren. Ten eerste om de watergang op de juiste diepte te brengen, zodat het water goed kan doorstromen. Watergangen voeren water aan in droge perioden en in natte perioden voeren deze watergangen het overtollige water af. De doorstroming is hierbij van groot belang en kan door bagger belemmerd worden. Een te ondiepe watergang kan een goed waterbeheer belemmeren en kan wateroverlast veroorzaken.

De tweede reden om te baggeren is om de waterkwaliteit te verbeteren. Ondiep water warmt in warme periodes snel op waarbij zich situaties met zuurstofgebrek kunnen voordoen met mogelijk massale vissterfte, botulisme of het ontstaan van blauwalg als gevolgde waterkwaliteit ter bevordering van het watermilieu. Bagger heeft een slechte invloed op de kwaliteit van het water. Door de verminderde waterdiepte kan het water sneller warmer worden waardoor het water minder zuurstof op kan nemen. Gevolg van dit tekort aan zuurstof kan vissterfte en stank tot gevolg hebben.

Meer informatie over baggeren.

baggeren Ruttensevaart

baggeren Ruttensevaart