Activiteiten Week van Ons Water

Van 12 t/m 21 mei 2017 is de nationale Week van Ons Water. Het thema dit voorjaar is schoon en gezond water. Overal in het land worden uitjes en activiteiten georganiseerd. Doel is om mensen bewust te maken van het bijzondere van schoon en gezond water in en om het huis. Ook Waterschap Zuiderzeeland organiseert activiteiten!

Banner wvow

Waterschap Zuiderzeeland organiseert verschillende activiteiten om kennis te maken met het werk van het waterschap. Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Het beheert in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgt het waterschap voor veiligheid en voldoende en schoon water.

Open dag Zeewolde

Tijdens de open dag van de gemeente Zeewolde op zaterdag 13 mei van 10.00 – 15.00 uur laat Waterschap Zuiderzeeland samen met de gemeente zien hoe Flevoland is drooggelegd en wat duurzaam waterbeheer inhoudt. En natuurlijk hoe belangrijk goed en duurzaam waterbeheer is! Er is van alles te zien, horen en beleven: zo kunnen kinderen zelf met bouwpakketjes aan de slag om een bootje te laten varen op zonne-energie. Ze kunnen met eigen ogen zien hoe je vies water schoon kunt maken. Een klein model van een gemaal en een kwel toont bovendien het ontstaan van een polder.

Rondvaart Almere

In Almere kunnen liefhebbers vanuit een sloep kennis maken met Almere Waterstad, stad van het zuiverste water. Tijdens een rondvaart door de wateren van Almere en horen zij het verhaal van Almere Waterstad. Op zaterdag 13 mei, woensdag 17 en zaterdag 20 mei zijn er rondvaarten. Aanmelden kan op almere.nl/weekvanonswater.

Waterproefjes in Lelystad

Op zaterdag 20 mei van 11.30 – 15.00 uur is Waterschap Zuiderzeeland in museum Nieuw Land in Lelystad. Kinderen en hun ouders kunnen dan kennismaken met het werk van het waterschap. Ze kunnen verschillende leuke proefjes doen en zo van alles leren over water in en om het huis. Hoe kun je vies water weer schoon maken? Welke beestjes zitten in slootwater? Hoe kunnen we wonen op de bodem van de zee? Nieuwsgierig geworden? Kom langs!

Initiatiefnemers

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en bij mensen in de buurt. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat mensen zelf kunnen doen. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten!

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website www.onswater.nl/weekvanonswater.