Waterschap Zuiderzeeland gaat voor energieneutrale Noordoostpolder

Het samenwerkingsverband Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal ging donderdag 6 juli van start met een inspirerende bijeenkomst. Heemraad Ton Leijten van Waterschap Zuiderzeeland ondertekende met 11 andere partijen een intentieverklaring om de Noordoostpolder energieneutraal te maken.

Opstellen energieagenda

Samen gaan de partijen aan de slag om een energieagenda voor het gebied Noordoostpolder/Noordelijk Flevoland op te stellen. Op deze agenda komen projecten die bijdragen aan het energieneutraal maken van dit gebied. Het gaat daarbij om fossiele energie zo snel mogelijk te vervangen door duurzame hernieuwbare energie uit en voor de polder. Ook richt het Netwerk zich op energiebesparing en gedragsverandering.

Deelnemers en ondersteuning van het Netwerk

Bedrijven Actief Noordoostpolder (Ban), Ondernemersvereniging Groendorpen, Ronop, Rabobank Noordoostpolder-Urk, Mercatus, Stichting Energie Neutraal Noordelijk Flevoland (in oprichting), LTO Noord, Glaskracht, Samenwerkingsverband Tegengas, Stichting Pioniers van de Toekomst, Gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland. De gemeente Noordoostpolder gaat het Netwerk ook actief ondersteunen, omdat ze de ambitie heeft om in 2030 energieneutraal te zijn.

Masterplan Duurzame Energie van Waterschap Zuiderzeeland

De deelname van Zuiderzeeland aan het Netwerk sluit aan bij de ambitieuze doelstellingen van het Masterplan Duurzame Energie. Om Flevoland droog te houden en het afvalwater te zuiveren, is jaarlijks een hoeveelheid energie nodig die ruim 10.000 huishoudens gebruiken. Door efficiënter met energie om te gaan en zelf duurzame energie op te wekken is Zuiderzeeland in 2050 klimaatneutraal. Het waterschap gaat de komende jaren zijn CO2-uitstoot al fors verminderen. Een aantal duurzame energieprojecten in de Noordoostpolder zijn al in uitvoering of zijn in voorbereiding.

170706 NOP Energieneutraal