Stand van zaken buitendijkse gebieden

Buitendijkse gebieden liggen buiten de primaire waterkeringen (dijken) die Flevoland omringen. De waterkeringen in de buitendijkse gebieden moeten voldoen aan de veiligheidsnorm die de provincie heeft gesteld. Op dit moment concentreert Waterschap Zuiderzeeland zich op de uitvoerende werkzaamheden in de buitendijkse gebieden van gemeente Zeewolde (haven Zeewolde en Eemhof).

Kijk voor de stand van zaken op www.zuiderzeeland.nl/buitendijks/actueel

Zeewolde
Buitendijks gebied in Zeewolde