Laatste kans voor gratis erfemissiescan

LTO Noord, Agrodis en Waterschap Zuiderzeeland werken samen in het project ‘Erfemissiescans Flevoland’. Teeltadviseurs brengen met behulp van de erfemissiescan samen met agrariërs de risico’s voor afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen op het erf in beeld. Agrariërs kunnen nog tot 1 oktober 2017 gebruik maken van een ‘gratis’ erfemissiescan.

Bewustwording erfemissies

Uit diverse metingen van het waterschap blijkt dat van het erf (zeer) hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen afspoelen naar de sloot. Daarom is er in Flevoland (ook landelijk) de laatste jaren veel aandacht voor erfemissies. Het gaat hierbij om allerlei activiteiten, zoals het inwendig en uitwendig reinigen van de spuitmachine, het ontsmetten van bloembollen en het verwerken van fruit. Voor bewustwording bij agrariërs is de erfemissiescan, een digitaal hulpmiddel, ontwikkeld. Er zijn drie scans beschikbaar: (1) Erfemissiescan Open Teelt, (2) Erfemissiescan Bloembollen en (3) Erfemissiescan Fruitteelt.

Erfemissiescan

De teeltadviseur vult gezamenlijk met de agrariër de erfemissiescan op het bedrijf in. Met de scan wordt inzichtelijk gemaakt welke delen van het erf wel of nog niet voldoen aan de milieuregels. De adviseur bespreekt de emissierisico’s van gewasbeschermingsmiddelen en maatregelen die de agrariër kan nemen. Deze zijn praktisch van aard. De gegevens van de erfemissiescans komen in een beveiligde database en zijn niet inzichtelijk voor het waterschap.

De erfemissiescan kan ook zelf ingevuld worden. Ga hiervoor naar de volgende website: www.erfemissiescan.nl. Na registratie als gebruiker kan de lijst ingevuld worden.

Doelstelling: 200 erfemissiescans in Flevoland

Helpt u mee om deze doelstelling te realiseren? Tot nu toe zijn er ruim 125 erfemissiescans ingevuld. Teeltadviseurs gaan op pad om de komende maanden nog minimaal 75 scans uit te voeren. Waterschap Zuiderzeeland betaalt deze erfemissiescans en via Agrodis ontvangen de adviseurs een vergoeding. De erfemissiescan is daarmee ‘gratis’ voor u! Maak gebruik van deze laatste kans tot uiterlijk 1 oktober 2017 en neem contact op met uw teeltadviseur. Samen zorgen we voor een goede waterkwaliteit!

mogelijke erfemissies
Afbeelding: www.erfemissiescan.nl