Gezonde plantengroei in en om de sloot: Europese doelen bereikt!

Vanuit de Europese kader richtlijn water (KRW;2002) moeten de aangewezen wateren binnen Europa in 2027 aan de chemische en ecologische kwaliteitseisen voldoen. Dankzij maatregelen zoals de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers (circa 563 km.) en het optimaliseren van het maaibeheer in het natte profiel (onder water), kan het waterschap nu melden dat de doelen voor oever en watervegetatie in de tochten zijn behaald!

Waterschap Zuiderzeeland heeft, op basis van de Europese eisen, doelen geformuleerd die door de Provincie Flevoland zijn vastgesteld. De tochten in Flevoland zijn ecologisch op orde als de doelen behaald worden voor:

  • oever – en onderwaterplanten
  • macrofauna (libellen en ander onderwaterleven)
  • vis (karper, snoek etc.).

Het doel voor de oever- en watervegetatie is het dus nu al gelukt! Voor macrofauna (libellen en ander onderwaterleven) en vis is dit nog niet het geval. Mede hierdoor gaat het waterschap door met de (versnelde) aanleg van duurzame oevers. Daarnaast onderzoekt het waterschap dit jaar wat precies het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de macrofauna is.

grafiek vegetatiedoelen
Grafiek Vegetatiedoelen
Waterlichamen in Flevoland
Kaart met waterlichamen in Flevoland