Noordoostpolder weer terug naar normaal scenario

Waterschap Zuiderzeeland heeft op donderdag 20 juli 2017 voor de Noordoostpolder weer het normale scenario ingesteld. De neerslag die voor woensdag en donderdag verwacht werd, viel uiteindelijk mee. Inmiddels zijn de waterpeilen in de Noordoostpolder teruggebracht naar de normale waterstanden. Op basis van de watervraag stelt het waterschap de wateraanvoer in.