Bestuur Waterschap Zuiderzeeland op bezoek in Oosterwold

Op 29 augustus bracht het algemeen bestuur en het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland een bezoek aan Oosterwold. Tijdens een rondleiding in het gebied spraken de bestuurders met bewoners, de wethouder en gebiedsregisseur van de gemeente Almere, de Provincie Flevoland en landbouwbedrijf ERF. Centraal stonden thema’s als waterkwaliteit, landbouw, vergunningverlening en de ervaringen van alle partijen met de bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

AV excursie_4

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde waar de gebiedsinrichting geheel aan de bewoners wordt overgelaten. Het waterschap houdt weliswaar de waterkwaliteit op orde en zorgt ervoor dat de kans op wateroverlast zo klein mogelijk is, maar de bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de waterhuishouding en afvalwaterbehandeling op hun kavel. Dit vraagt een andere rol van zowel het Waterschap en de gemeente als de (toekomstige) bewoners. Het bezoek van het bestuur leverde een goede dialoog op over de nieuwe manier van (samen)werken, de verwachtingen over en weer en de kansen en uitdagingen.

AV excursie_3

De middag werd afgesloten met een bezoek aan de Zuidlob, waar de bestuurders werden bijgepraat over het wijzigingsproces van het Peilbesluit Hoge Vaart/Zuidlob. Hierna voerden de aanwezigen een gesprek over de uitdaging voor het waterschap, om de verschillende belangengroepen zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen.