Honderdste watervergunning afgegeven in Oosterwold

Op 8 september 2017 is in Oosterwold de 100e watervergunning afgegeven uit handen van Jan Nieuwenhuis, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland, aan de familie Böke. Een bijzonder moment aangezien in Oosterwold de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding en afvalwaterbehandeling op hun kavel.

Overhandiging 100e vergunning Oosterwold

De eigen verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding op een kavel betekent voor bewoners dat zij zich moeten verdiepen in het complexe watersysteem van de polder. Daarnaast moeten zij zorgen voor een goede behandeling van hun afvalwater. Beide worden geregeld in een watervergunning die zij zelf aanvragen.

“Het gezamenlijk invullen van de watervergunning met een Waterschapsmedewerker hebben wij ervaren als een gezellig, leerzaam en plezierig proces. Het is leuk om erachter te komen wat huishoudelijk afvalwater is, hoe je een wateropslag moet aanleggen en wat een helofytenfilter doet. Wij kijken nu uit naar de start van dit hele project en hopen dat er straks kikkers, padden, salamanders en andere beestjes komen genieten van onze vijver, met mooi gezuiverd huishoudelijk afvalwater!”

Aldus de Familie Böke, ontvanger van de 100ste watervergunning.

Nieuwe manier van werken voor het waterschap

De nieuwe manier van gebiedsontwikkeling vereist een andere rol van het waterschap. Het waterschap zet in op een prettige leefomgeving met aandacht voor een duurzaam, robuust watersysteem met een goede waterkwaliteit. Hiervoor begeleiden wij toekomstige bewoners bij de vergunningaanvraag en monitoren wij het water zodat we de kansen en risico’s kunnen blijven volgen. Jan Nieuwenhuis, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland, over het aanvragen van een watervergunning in Oosterwold:

Sinds de eerste vergunning in Oosterwold (april 2015) werken wij met een nieuw systeem voor vergunningverlening in dit gebied. We geven initiatiefnemers vrijheid in de manier waarop zij aan watervergunning willen voldoen door alleen doelvoorschriften te stellen. We hebben veel persoonlijk contact met de toekomstige bewoners. Het is een andere manier van werken dan we gewend zijn waarbij we onder andere leren hoe we informatie over water en afvalwater kunnen overbrengen aan een breed publiek. De bemoedigende en kritische reacties van de toekomstige bewoners houden ons hierbij continue een spiegel voor en zorgen ervoor dat wij ons als waterschap kunnen blijven ontwikkelen.

Watervergunning aanvragen?

Bent u een toekomstige bewoner van Oosterwold en wilt u meer informatie over de aanleg van de waterhuishouding op uw kavel of een watervergunning aanvragen? Bijna elke vrijdagochtend is er een inloop in het gemaal de Blocq van Kuffeler. Op afspraak kunt u ook uw aanvraag voor de watervergunning doornemen met het waterschap voordat u het daadwerkelijk indient. Meer informatie over water op uw kavel en het zuiveren van afvalwater vindt u op onze website.

Over Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan de bewoners overgelaten. Zij kiezen niet alleen de eigen woning, maar realiseren ook zelf de wegen, het groen, de openbare ruimte en de waterhuishouding. Waterschap Zuiderzeeland werkt als partner samen met de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Flevoland aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.