Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland winnen Goldener Kanaldeckel voor regenwaterproject.

Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben de GoldenerKanaldeckel gewonnen.  Deze prijs wordt gezien als de Oscar voor de rioleringswereld en wordt jaarlijks uitgereikt door het Duitse InstitutfürUnterirdischeInfrastruktur.

Het Regenwaterproject is een gezamenlijk project van Waterschap Zuiderzeeland, Gemeente Almere en Rioned/STOWA. De kernvraag van het onderzoek was: Hoe schoon is het regenwater dat door ons rioolstelsel stroomt, en welk effect heeft dit op ons oppervlaktewater.

Het Duitse IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur is een hoog aangeschreven, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat jaarlijks de Oscars voor de rioleringswereld (zoals ze het zelf omschrijven) uitreikt aan medewerkers die een uitstekende prestatie hebben geleverd binnen de afvalwaterketen.

prijs

De prijs is toegekend om verschillende redenen:

  • afstromend regenwater is een belangrijk onderwerp omdat hierover nog niet voldoende bekend is;
  • alle onderzoeksresultaten zijn openbaar en te gebruiken door anderen;
  • het onderzoek is verwoord in een toegankelijk boek; en
  • het onderzoek is uitgevoerd met een buitengewone grundlichkeit.Dit is de eerste keer dat de eerste prijs is uitgereikt aan een organisatie buiten Duitsland.