Wouter Slob gestart als secretaris-directeur Waterschap Zuiderzeeland

Maandag 11 september is Wouter Slob gestart als secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland. Hij volgt Jaap van der Veen op.

Wouter Slob (51) heeft veel ervaring op voor het waterschap relevante vakgebieden, zoals bestuurlijke vernieuwing, participatie en verbinding met de samenleving.

De secretaris-directeur adviseert (als secretaris) het dagelijks bestuur en de algemene vergadering en de dijkgraaf en staat (als directeur) aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Wouter Slob