Scenario zeer nat in NOP nog steeds van kracht

In de Noordoostpolder is het scenario zeer nat nog steeds van kracht. In de afgelopen periode is er veel neerslag gevallen en de verwachting is dat ook in de komende 24 uur veel neerslag valt. De gemalen draaien volop (ook overdag) en de wateraanvoer in de Noordoostpolder is stopgezet. Daarnaast voeren de opzichters van het waterschap extra controlerondes uit om de kijken of alle duikers en dergelijke goed open zijn om het water af te voeren.

Verhoogd waterpeil

Ondanks de gemalen volop draaien is het waterpeil op sommige plekken in de Noordoostpolder gestegen. Waterschap Zuiderzeeland zorgt ervoor dat de waterpeilen binnen de vastgestelde peilen (peilbesluiten) blijven.

Situatie Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland

In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is het normale scenario van kracht. In dit gebied is in de afgelopen periode ook veel regen gevallen en komt er nog veel neerslag aan. Doordat het totale watersysteem in dit gebied ruimer is, neemt het waterschap op dit moment geen specifieke maatregelen in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.

Meldingen

Ziet u iets vreemds rond de vaarten, tochten en sloten, meldt dit bij het waterschap.
Kantoor Larserbos (0320) 269 600, kantoor Emmeloord (0527) 63 05 60.

Meer informatie

Peilbeheer en de scenario’s

Gemalen in Flevoland

Wateraanvoer Noordoostpolder

Kaart neerslag van 9 tot en met 10 september 2017
Neerslagkaart van 8 t/m 10 september