Commissaris van de Koning Verbeek opent energieneutraal waterschapshuis

Waterschap Zuiderzeeland werkt sinds deze zomer in een energieneutraal waterschaphuis. Op dinsdagmiddag 26 september 2017 volgt de formele opening door de Commissaris van de Koning de heer Leen Verbeek.

Energieneutraal waterschap in 2050

Door efficiënt te verbouwen en verschillende duurzaamheidsmaatregelen te treffen is een pand ontstaan dat klaar is voor de toekomst. Waterschap Zuiderzeeland laat, naast de andere maatregelen die al worden getroffen, met dit pand zien dat ze serieus op weg zijn naar een volledig energieneutraal waterschap in 2050. In het verbouwde pand komt alles bij elkaar op de gebieden van identiteit, energie, materialen & grondstoffen, water & gezondheid. Het waterschap trof verschillende duurzaamheidsmaatregelen die een bijdrage leveren aan het verkleinen van de CO2 footprint.