Windenergie bij gemaal Colijn

Waterschap Zuiderzeeland en Windpark Hanze hebben op 18 september een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Windpark Hanze wil in 2020 circa 14 nieuwe windturbines realiseren. Enkele daarvan komen in de buurt van gemaal Colijn. Voor het waterschap is dit een kansrijke optie om het volledige stroomverbruik van gemaal Colijn en wellicht ook de andere gemalen en zuiveringen te verduurzamen. Hiermee kan het waterschap een belangrijke stap zetten richting energieneutraliteit, zoals beschreven in het Masterplan Duurzame Energie.

170918 Foto Intentieovk ZZL-Windpark Hanze-klein

Ondertekening van de intentieovereenkomst: v.l.n.r. namens Waterschap Zuiderzeeland Heemraad Ton Leijten en namens Windpark Hanze voorzitter Gerrit de Regt en penningmeester Adrie de Breuk.

Doel intentieovereenkomst

In deze overeenkomst spreken Waterschap Zuiderzeeland en Windpark Hanze af welke uitgangspunten en randvoorwaarden gelden tijdens de verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden. Windpark Hanze is een van de deelnemers in Windplan Groen, dat weer onderdeel uitmaakt van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. Windplan Groen is het plan voor projectgebied Groen. Dat is het oostelijk deel van de provincie.

Gemaal Colijn

Gemaal Colijn in Ketelhaven is met een jaarlijks stroomverbruik van 6 à 6,5 miljoen kWh de grootste stroomverbruiker van het waterschap (circa 17% van het totale stroomverbruik). Vandaar dat het waterschap graag de mogelijke samenwerking met het nabijgelegen initiatief Windpark Hanze onderzoekt. Deze ontwikkeling biedt een kans om een groot deel van het waterschap al veel eerder dan in 2050 energieneutraal te maken. Ook Windpark Hanze staat open voor een samenwerking met het waterschap.

Masterplan Duurzame Energie

Het in september 2016 vastgestelde Masterplan Duurzame Energie bestaat uit maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Waterschap Zuiderzeeland in 2050 energie- en klimaatneutraal is. Zo wil het waterschap in 2030 op energiegebied voor minimaal 35 à 45% zelfvoorzienend zijn. Met het Masterplan Duurzame Energie draagt het waterschap zijn steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan. Het Masterplan Duurzame Energie is een gevolg van het klimaatakkoord tussen Unie van Waterschappen en het Rijk en van het klimaatakkoord Parijs.