Bestuurders waterschap en gemeenten Flevoland in gesprek over klimaat en energie

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de waterschapsverkiezingen in 2019 ging het bestuur van waterschap Zuiderzeeland in gesprek met (aankomende) gemeente-bestuurders en afdelingsbestuurders van (politieke) partijen in Flevoland over samen investeren in klimaat en energie. De bijeenkomst vond plaats in het pas gerenoveerde, energieneutrale waterschapshuis in Lelystad.

Ed Nijpels, vanuit de SER verantwoordelijk voor het Energieakkoord, ging in op ´de stilte’ rond het thema energie en klimaat die hij in de aanloop naar de landelijke verkiezingen dit jaar waarnam. Hij stelde dat partijen het debat zouden moeten aangaan over keuzes voor een schone energievoorziening en de maatschappelijke kosten.

Roelof Bleker, dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en voormalig wethouder bij de gemeente Enschede, schetste de hoofdpunten uit de gezamenlijke investeringsagenda ´Naar een duurzaam Nederland´ van VNG, IPO en Unie van Waterschappen schetsen. Deze agenda (pdf, 614 kB) vormt het gezamenlijk aanbod van de decentrale overheden voor de huidige kabinetsformatie.

Samen investeren klimaat energie