Waterschap onderzoekt opbouw IJsselmeerdijk

De komende maand wordt in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland de opbouw onderzocht van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug. De resultaten van dit onderzoek zijn nodig om te kunnen beoordelen of de dijk voldoet aan de nieuwe normen die begin dit jaar landelijk zijn vastgesteld.

De nieuwe normen geven aan hoe veilig een dijk moet zijn om ons te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Zuiderzeeland zorgt ervoor dat de dijken in Flevoland aan de nieuwe normen voldoen. Een team van specialisten van het waterschap is onlangs gestart met de beoordeling van het eerste dijktraject; de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug. Het onderzoek naar de dijkopbouw is hier een onderdeel van.

IJsselmeerdijk tegenlicht