Opknapbeurt rioolgemaal De West en Swifterbant

Na een kleine 20 jaar krijgen rioolgemalen De West in Dronten en rioolgemaal Swifterbant een opknapbeurt. De gemalen ondergaan een kleinschalige renovatie om de gemalen te verbeteren en te verduurzamen.

renovatie

De eerste bouwactiviteiten voor de renovatie van de rioolgemalen De West in Dronten en Swifterbant zijn in gang gezet. Het graven van proefsleuven voor exact vaststellen van de locatie van de huidige persleidingen en de appendages die daarin zitten zijn al een feit.

Binnen het project is gekeken naar de toepasbaarheid van duurzaam Grond, Weg en Waterbouw. Hiervoor is het ontwerp(en) getoetst aan de thema’s zoals deze binnen het ambitieweb zijn geformuleerd. De gemalen hebben nog een verouderd cocosfilter (i.v.m.geur) en worden voorzien van een modern koolfilter. Ook zullen de Elektrische componenten worden vervangen, waarbij de nieuwe aandrijvingen van de pompen energiezuinig zullen worden uitgevoerd IE3 (is CO2 reductie).

Inzet tijdelijke pompinstallatie

Om tijdens de renovatie het verpompen van het afvalwater naar de AWZI Dronten te waarborgen worden er tijdelijk pomp installaties ingezet. De werkzaamheden zijn op dit moment al in volle gang, in beide persleidingen worden aanpassingen gemaakt, waardoor het mogelijk is met tijdelijke pompinstallaties het afvalwater af te voeren.

Naar verwachting zal rioolgemaal De West eind dit jaar worden opgeleverd. Rioolgemaal Swifterbant volgt en zal naar verwachting begin volgend jaar gereed zijn.

Zuiveren van afvalwater

Met z´n allen produceren we veel afvalwater, we trekken de wc door of draaien was in de wasmachine. Ook bedrijven produceren veel afvalwater. Dit vervuilde water wordt via de gemeentelijke riolering door diverse rioolgemalen in Flevoland naar één van de vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties van Waterschap Zuiderzeeland gepompt. Deze installaties halen de vervuilende stoffen zoveel mogelijk uit het afvalwater. Het gezuiverde water wordt weer vervolgens weer teruggepompt in de sloot.

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor veilig, schoon en voldoende water.