Nieuwe bootinlaatplaatsen in NOP gereed

Waterschap Zuiderzeeland heeft vier bootinlaatplaatsen in de Noordoostpolder gerealiseerd. Deze inlaatplaatsen gebruikt het waterschap en de aannemer voor het inlaten van boten die nodig zijn bij onder andere muskusrattenbeheer en onderhoudwerkzaamheden in en rond het water.

De nieuwe bootinlaatplaatsen zijn op de volgende locaties te vinden:

bootinlaatplaats Blankenhammertocht

bootinlaatplaats Kuindervaart

bootinlaatplaats Marknessertocht

Aannemer Krinkels heeft de werkzaamheden in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland uitgevoerd.