Is uw sloot al onderhouden voor de schouw?

Is uw sloot al gemaaid en vrij van vuil? 15 november a.s. controleren onze medewerkers de sloten in heel Flevoland. Dit noemen we de schouw. Goed onderhouden sloten kunnen makkelijker het water afvoeren, zodat wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

Tijdens de schouw controleert het waterschap of het water in de vaarten, tochten, kavelsloten en wegsloten goed kan doorstromen. Rommel in de sloot, dichtbegroeide oevers of duikers die niet schoon zijn, kunnen ervoor zorgen dat de noodzakelijke aan- en/of afvoer van water wordt belemmerd.

De laatste jaren zijn wateroverlastproblemen als gevolg van extreme neerslag in Nederland en ook in Flevoland toegenomen. Het is daarom van belang dat het onderhoud van watergangen op tijd uitgevoerd wordt.

Wilt u weten waar uw sloot aan moet voldoen? Kijk dan op de pagina over de schouw.

Trekker naast sloot