Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in kassen met restwarmte

Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel en STOWA of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk haalbaar is. Uit het STOWA-rapport ‘(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmte’ blijkt dat deze vorm van slibverwerking energie en kosten kan besparen. In Duitsland zijn er al goede ervaringen mee opgedaan. In het voorjaar 2018 zijn de resultaten van het onderzoek bekend.

In oktober reden de eerste vrachtwagens met Nederlands zuiveringsslib (uit Heerenveen en Garmerwolde) naar de Duitse plaats Kampe vlakbij Oldenburg. Hier heeft de Oldenburger Fleischmehlfabrik sinds 2009 een slibdrooginstallatie. Het slib van rioolwaterzuiveringen in de omgeving wordt hier in kassen gedroogd, met hulp van restwarmte van 85 graden Celsius. De restwarmte is afkomstig van de kadaververwerkende industrie. Na de droging wordt het slib gebruikt als brandstof in een energiecentrale in Duitsland.


In totaal worden 4 charges van elk 100 ton slib naar Duitsland vervoerd. Tijdens het droogproces van een week worden per charge de droogprestatie, het warmte- en elektriciteitsverbruik en de geurproductie gemeten. Adviesbureaus Tauw en Brightwork begeleiden het onderzoek in Duitsland.


Bron: Wetterskip Fryslân