Zuiderzeeland participeert in fijnzeven met papierindustrie technologie

Via een pilotonderzoek bij een waterzuivering (AWZI) wordt het zeefrendement in kaart gebracht van een zeef- en filtertechnologie uit de papier- en voedingsmiddelenindustrie. Dit kan een alternatief zijn voor de fijnzeven die nu worden toegepast voor het terugwinnen van cellulose op AWZI's. Tevens wordt de vezelkwaliteit van de teruggewonnen cellulose onderzocht.

Demosite in Leeuwarden

Jaarlijks komt in Nederland 180 duizend ton toiletpapier in het riool terecht. Deze cellulosevezels kunnen als waardevolle grondstof worden teruggewonnen en bijvoorbeeld worden toegepast in bio-composiet of als afdruipremmer in asfalt. De kunst is om een zo hoog mogelijke kwaliteit aan vezel te winnen met een minimale inspanning aan hulpstoffen en energie. Op de demosite van AWZI Leeuwarden zal eind 2017 drie maanden een pilotinstallatie operationeel zijn. Deze pilot zeef- en filterinstallatie (Elephant filter en Conustrenner) wordt wereldwijd op grote schaal toegepast in de papier- en voedingsmiddelenindustrie.

Kwaliteit vezels

Er wordt onderzocht in hoeverre de installatie geschikt is als fijnzeef bij AWZI's en als alternatief kan dienen voor bestaande fijnzeefinstallaties zoals die nu reeds geïnstalleerd zijn in Nederland. Hierbij zullen aspecten als zeef-efficiëntie, robuustheid, flexibiliteit, bedieningsgemak en energieverbruik worden gemeten. Daarnaast zal via laboratoriumtesten gecombineerd met variaties in de opzet van de pilot installatie geëxperimenteerd worden, met als doel het terugwinnen van een zo hoogwaardig mogelijke cellulosevezel (toiletpapier) uit het rioolwater.

Hoogwaardig hergebruik

Met deze techniek kan een zekere productkwaliteit worden gerealiseerd. Een betere kwaliteit van de teruggewonnen cellulosevezels biedt de mogelijkheid van meer hoogwaardig hergebruik. Omdat de techniek wezenlijk verschilt van de fijnzeeftechniek die nu gangbaar is, wordt tijdens dit project mogelijk ook onderzoek gedaan naar de winning van cellulose uit primair slib. De teruggewonnen vezels worden aangeboden aan potentiële verwerkers. Naast de toepassing als afdruipremmer, gaat het dan om isolatiemateriaal, biocomposiet en mogelijk de papierindustrie.

Bij dit project werkt Waterschap Zuiderzeeland samen met Wetterskip Fryslân, STOWA, Bluemats Technology BV en Meri Environmental Solutions GmbH.