Bijna 90 % Flevolandse sloten schoon

Tijdens de najaarschouw (controle van sloten) op woensdag 15 november jl. heeft Waterschap Zuiderzeeland geconstateerd dat bijna 90% van de sloten goed onderhouden zijn. Dit betekent dat ruim 10% van de Flevolandse sloten helaas nog niet schoon zijn! De eigenaren van de niet onderhouden sloten hebben een brief ontvangen dat het onderhoud voor woensdag 29 november a.s. klaar moet zijn. Pachters van percelen die eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ontvangen een brief van het RVB.

Wateroverlast voorkomen

Door klimaatverandering is de kans op extreem weer steeds groter. De winters worden natter, in de zomer komen langere droogteperiodes voor en zijn de buien intenser. Goed onderhouden sloten kunnen makkelijker het water afvoeren, zodat wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Daarom controleert het waterschap meerdere keren per jaar of de sloten goed onderhouden zijn. Dit noemen wij de schouw. Vooral de afgelopen dagen blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat de sloten schoon zijn!

Forse toename

Uit de cijfers van de najaarschouw op 15 november jl. is gebleken dat 694 van de 5.639 sloten niet (goed) onderhouden zijn. Dit is ruim 50% meer dan in het afgelopen jaar. De reden van de forse toename is niet bekend. Het waterschap rekent erop dat ook deze sloten vóór woensdag 29 november 2017 onderhouden zijn, zodat wateroverlast voorkomen wordt. Die dag controleren medewerkers van het waterschap namelijk de 694 sloten voor de tweede keer (herschouw).

Luchtfoto