Waterschap Zuiderzeeland werkt mee aan inspectierobot voor persleidingen

Waterschap Zuiderzeeland ontwikkelde samen met Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg en Acquaint B.V. een inspectierobot voor persleidingen. Deze nieuwe techniek maakt het mogelijk om rioolleidingen over de gehele lengte inwendig te inspecteren.

Door het gebruik van de inspectierobot kunnen we precies zien welke leidingen vervangen moeten worden. Dit voorkomt onnodige investeringen en bespaart kosten. Bovendien kunnen calamiteiten zoals knappende leidingen en gaten in de weg beter voorkomen worden.