Waterschap Zuiderzeeland draagt bij aan akkerrandenregeling

Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft besloten om €25.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van de akkerrandenregeling ‘Schoner Water Flevoland’. De akkerrandenregeling levert een bijdrage aan schoner oppervlaktewater door een bufferzone te creëren tussen de gewassen en waterlopen. Dit vermindert de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen (nutriënten). Bovendien dragen de akkerranden bij aan duurzamere landbouw. Bloemen kunnen als voedselbron dienen voor bestuivers en vlinders, maar ook voor vogels en muizen vormen de randen een welkome aanvulling op de pakketten voor het agrarisch natuurbeheer.

Informatiebijeenkomst voor agrariërs

‘Schoner water Flevoland’ wordt uitgevoerd door het Flevoland Agrarisch Collectief (FAC) en is vooral bedoeld voor de akkerranden in gebieden in Flevoland waar normoverschrijdingen worden gevonden. Het FAC nodigt geïnteresseerde agrariërs uit voor een informatiebijeenkomst ‘Schoner Water Flevoland’ op donderdag 30 november vanaf 13:30 in het Waterschapshuis, Lindelaan 20 te Lelystad.

Akkerranden (2)

Meer informatie:

www.flevolandsagrarischcollectief.nl