Inloopmarkt hevels Westermeerdijk

Op dinsdagavond 12 december a.s. organiseert Waterschap Zuiderzeeland een inloopmarkt rond de aan te leggen hevels op de Westermeerdijk in de Noordoostpolder. Op dit moment werkt het waterschap aan de voorbereiding van deze werkzaamheden die in 2018 uitgevoerd worden. Belangstellenden zijn van harte welkom in de Ducdalf in Espel om 19.30 uur.

Door de aanleg van twee permanente hevels bij de Westermeerdijk in de Noordoostpolder kan Waterschap Zuiderzeeland zout- en ijzerarm water in de tochten in het achterliggende gebied inlaten. Dit is nodig voor de daar aanwezige bollenteelt, tuinbouw en specifieke teelten in de akkerbouw. Door de nieuwe robuuste hevels en een meetsysteem voor de waterkwaliteit, kan het waterschap water slim/efficiënt het gebied inlaten. Hierdoor kost het zo min mogelijk energie om het ingelaten water weer uit de polder te malen.

Om dit systeem aan te leggen, zijn er wat aanpassingen in het watersysteem rond Espel nodig. We geven graag een toelichting op:

dinsdag 12 december 2017
19.30 uur
Ducdalf, Westerrand 38 in Espel

Kijk voor meer informatie op de projectpagina hevels Westermeerdijk