Het regent kennis over water

‘Internationale jongeren dompelen zich onder in kennis over water en duurzaamheid bij waterschap’

De Nederlandse waterschappen organiseren op donderdag 7 december excursies voor de IJSO2017. Meer dan 300 jongeren uit 50 landen van 15 jaar of jonger bezoeken Nederland voor de wedstrijd van de International Junior Science Olympiad. De jongeren worden uitgedaagd om het beste uit hun zelf te halen aan inzicht en vaardigheden voor scheikunde, biologie en natuurkunde. De goede ideeën en vragen van de jongeren gebruiken we voor nieuwe innovaties van het waterschap. Bijzonder voor de waterschappen is het thema van 2017: Water en Duurzaamheid. Alle jongeren nemen deel aan een excursie bij een waterschap over water en duurzaamheid. Tijdens de excursie zien de jongeren hoe de waterschappen ons land droog en veilig houden.

IJSO

De IJSO (International Junior Science Olympiad) is een wedstrijd op het gebied van science voor havo en vwo leerlingen van 15 jaar of jonger. Het belangrijkste doel van de IJSO is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde derde klas leerlingen van havo en vwo op het gebied van science en technologie. Meedoen kan leerlingen helpen bij het maken van een geschikte profielkeuze.

De 14e International Junior Science Olympiad, vindt plaats van 3-11 december 2017 in Nijmegen. Het voortgezet onderwijs wordt nadrukkelijk betrokken. Aan de IJSO, die tien dagen duurt, doen vijftig landen mee. De deelnemers verblijven in Nederlands nationale topsportcentrum Papendal. De leerlingen maken over drie dagen gespreid hun toetsen: meerkeuzewerk, open werk en ten slotte een praktische toets die ze met z'n drieën als team maken. Tijdens de rest van de periode worden excursies, culturele en sportieve activiteiten aangeboden. Naast het wedstrijdelement is het leggen van internationale contacten met leeftijdsgenoten namelijk een belangrijk onderdeel van het programma.

Excursies

Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Tijdens de excursies bij het waterschap willen aan jongeren dat overbrengen. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en we zijn kwetsbaar voor overstromingen van rivieren. Maar water is ook nodig en belangrijk voor natuur en de mens. Bijvoorbeeld om in de landbouw planten te laten groeien. Daarnaast moeten we ons beschermen voor het water. De jongeren zien daarmee dat water zowel vriend als vijand is en dat een waterschap dijken versterkt en onderhoudt voor droge voeten maar ook voor schoon zoet oppervlaktewater zorgt. En laten we zien dat het waterschap samenwerking met gemeenten, bedrijven en inwoners om te zorgen voor nieuwe oplossingen en bijvoorbeeld dat water extra ruimte krijgt, zodat we in Nederland geen last krijgen van wateroverlast of watertekort.

Duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt ook veel aandacht tijdens de excursie. Nederland moet als klein land - met weing natuurlijke hulpbronnen - zuinig zijn met grondstoffen. Daarom zijn concepten als ‘cradle to cradle’, het terugwinnen van energie en grondstoffen belangrijk voor ons land. Het waterschap haalt bijvoorbeeld fosfaat uit het rioolwater dat gezuiverd wordt, en biomassa die omgezet wordt in energie.

De samenwerking met IJSO is waardevol voor de waterschappen. De waterschappen willen zo bijdragen aan waterbewustzijn van jongeren over de hele wereld. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van goede toekomstige biologen, technici en de (water-)uitdagingen van morgen.