Aanleg duurzame oevers loopt voorspoedig

In 2017 heeft Waterschap Zuiderzeeland ongeveer zes kilometer duurzame oevers aangelegd. Dit waren de IJzertocht, Polentocht, Venetocht en Wrakkentocht in de Noordoostpolder, de Bosruitertocht in Zeewolde en de Ooievaarstocht in Lelystad.

Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn worden vervangen.

We leggen duurzame oevers aan omdat ze bijdragen aan de ecologische waterkwaliteit en leveren meer waterberging op, de oevers zijn goedkoper in onderhoud en omdat een bredere tocht meer water kan opvangen.

profiel duurzame oever

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland."

flag_yellow_high