Gemalen op Lage Vaart draaien volop

In de afgelopen dagen is in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gemiddeld 46 mm neerslag gevallen. Hierdoor is het waterpeil in de Lage Vaart bijna 30 centimeter gestegen. Namelijk van -627 centimeter NAP naar – 590 centimeter NAP. De drie gemalen, Colijn, de Blocq van Kuffeler en Wortman draaien 24 uur per dag om het waterpeil terug te brengen naar het oude peil. Normaal gesproken draaien de gemalen in Flevoland alleen ’s nachts.

Gemaal Wortman

Het komt niet vaak voor dat het dieselgemaal Wortman 24 uur per dag draait. Medewerkers van het waterschap draaien ploegendiensten om het gemaal te bedienen. De Blocq van Kuffeler en Colijn zijn geautomatiseerd en daardoor minder arbeidsintensief. Zodra het waterpeil in de Lage Vaart is teruggebracht naar het oude peil, wordt gemaal Wortman uitgeschakeld. Op dit moment daalt het waterpeil 1 cm per uur. De verwachting is dat de gemalen tot vanavond laat volop blijven draaien.

wortman_2

Binnen de marges

Hoe hoog de waterstand in de sloten, tochten en vaarten mag zijn, is vastgelegd in de peilbesluiten van het waterschap. In heel Flevoland zitten de waterstanden nog binnen de marges die normaal zijn. Alleen de Lage Vaart is aan de hoge kant.

Noordoostpolder

In de Noordoostpolder is ook aardig wat neerslag gevallen. Toch valt het hier mee. Gemiddeld is het waterpeil in dit gebied met 9 centimeter gestegen. De gemalen in de Noordoostpolder hebben vandaag, 1 januari 2018, tot 12.00 uur gedraaid.

Voldoende ruimte voor water, goed onderhouden gemalen, stuwen en inlaten en een goed waterpeil om wateroverlast te voorkomen. Dat is waar Waterschap Zuiderzeeland voor staat. Opzichters, hydrologen en technische medewerkers werken hier overdag en waar nodig ’s nachts aan. Dat klinkt makkelijker dan het is. De buien die het KNMI voor 2050 had voorspeld, vallen nu al. De zomer van 2017 was de warmste en natste zomer sinds tijden. Op sommige dagen viel er zelfs in korte tijd 90 mm water uit de lucht; meer dan er gemiddeld in een maand naar beneden valt.

Wilt u weten welk peilbesluit voor de sloten in uw omgeving geldt of hoe het waterschap het water op peil houdt? www.zuiderzeeland.nl/peilbeheer