Storm: Dijkwacht en scenario zeer nat ingesteld

Van dinsdag 2 januari op woensdag 3 januari gaat een storm over Nederland. Met name in de loop van de woensdagochtend en de middag leidt dit tot verhoogde waterstanden langs de IJsselmeerdijk, Ketelmeerdijk en het Zuidelijk deel van de Noordoostpolder. Conform de draaiboeken van het waterschap stelt het waterschap dijkwacht in, dit betekent dat dijkopzichters deze dijken daarom vanaf 10:00 uur gaan controleren. Naast de harde wind door storm wordt veel neerslag verwacht. Daarom is het scenario zeer nat in de Noordoostpolder ingesteld. De gemalen brengen het waterpeil in de sloten, tochten en vaarten naar beneden en de wateraanvoer is gestopt.

Dijkwacht

Het waterpeil in het IJsselmeer is hoger dan normaal. De combinatie van dit hoge waterpeil met een harde wind van 9 Bft uit westelijke richting zorgen morgen voor hoge golven langs de dijken aan het IJsselmeer, Ketelmeer en Zwartemeer. De dijkopzichters gaan in teams de dijken controleren of er geen schade ontstaat aan de dijken door golfslag.

Drie teams zijn vanochtend (3/1/'18) gestart met dijkwacht langs de Oostvaardersdijk (zuidelijk Flevoland), IJsselmeerdijk, Ketelmeerdijk (Oostelijk Flevoland), Zwartemeerdijk en Ramsdijk (Noordoostpolder). De verwachting is dat de hoogte van de golven in de loop van de ochtend toenemen.

Het waterschap houdt de dijken nauwlettend in de gaten. Alle zeven gemalen draaien om het waterpeil in de sloten, tochten en vaarten niet teveel te laten stijgen. Er zijn geen problemen.

Scenario zeer nat

Voor de Noordoostpolder is het scenario zeer nat ingesteld. Het waterschap verwacht tot 40 mm neerslag. Daarom hebben de gemalen het waterpeil in de sloten, tochten en vaarten naar beneden gebracht. Ook is de wateraanvoer gestopt. Ook in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland blijft het waterschap alert op eventuele stijgingen van het waterpeil.

Jelle Visser, afdelingsmanager waterbeheer: “We verwachten geen problemen binnen de dijken. Wel is het mogelijk dat bij de buitendijkse gebieden en langs de dijken hoge golven voor zullen komen. Uiteraard kunnen de dijken wel tegen een stootje. Ondanks dat de voorspellingen nog wat onzeker zijn, hebben we deze maatregelen getroffen. We blijven de voorspellingen en het verloop nauwlettend volgen.”

www.zuiderzeeland.nl/peilbeheer

www.zuiderzeeland.nl/dijkbeheer

Golfslag