Jaarlijkse controle buitendijkse gebieden van start

Vandaag, dinsdag 9 januari 2018, zijn de dijkopzichters met de controle in de buitendijkse gebieden gestart. Deze gebieden liggen buiten de dijken rond Flevoland. Vandaar de naam buitendijkse gebieden. Toch worden deze gebieden wel degelijk beschermd door dijken en waterkeringen. Deze zijn echter niet altijd zichtbaar. Door jaarlijks de dijken en keringen te controleren houdt het waterschap zicht op de waterveiligheid in deze gebieden, die door Provincie Flevoland zijn aangewezen.

Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland controleren de volgende gebieden: Haven Urk, Schokkerhaven, Maximacentrale, Parkhaven, Muiderzand, Almere Haven, Eemhof, Haven Zeewolde, Harderhaven en Zuiderzee op Zuid.

dijkopzichters starten met controle buitendijkse gebieden
Dijkopzichters Waterschap Zuiderzeeland
muiderzand 500px
Muiderzand vanuit de lucht