Nieuwe bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland

Op 25 januari jl. hebben vijf Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland in Almere een nieuwe bestuursovereenkomst getekend. De deelnemende gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde) en Waterschap Zuiderzeeland geven daarmee een vervolg aan de regionale overeenkomst van 2012.

Met het zicht op de klimaatveranderingen, de noodzaak duurzame oplossingen te realiseren en aan te sluiten op ambities in de Omgevingswet om meer integraal te werken, was er aanleiding om een volgende stap te zetten en dit met het akkoord te bekrachtigen. Het bestuursakkoord heeft opnieuw een looptijd van zes jaar (2018-2024).

De partners zijn overeengekomen gezamenlijk invulling te geven aan de taken die nodig zijn om het afvalwater op een verantwoord, duurzaam en toekomstbestendig maatschappelijk verantwoorde wijze in te zamelen, te transporteren en te verwerken. Belangrijke thema’s daarbij zijn het verhogen van de doelmatigheid, het verbeteren van de kwaliteit van het beheer, de kwetsbaarheid (systeem en organisatie) te verminderen en de innovatiekrachten te bundelen. Bovendien willen de partijen werken aan integrale planvorming zodat dit leidt tot lagere kosten voor de samenleving.

Bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland