Inspiratie opdoen over bodem en water in Flevoland? Meld u aan voor de kennisdag op 12 februari a.s.

We willen onze bodem en water goed op peil houden. Om dat te realiseren, verdient het alle aandacht. De effecten van de klimaatverandering zullen er voor zorgen dat we nóg een tandje bij moeten zetten om op de lange termijn over gezonde, vruchtbare bodems en schoon, voldoende water te beschikken. Wat zijn de gevolgen voor de bodem en waterhuishouding? Dit en meer komt u te weten tijdens de Kennisdag Bodem & Water op 12 februari 2018.

Op deze dag worden nieuwe kennis en ervaringen gedeeld vanuit diverse projecten en initiatieven die in Flevoland plaatsvinden. We bieden u een gevarieerd programma met een plenaire lezing, gevolgd door aansprekende workshops en individuele gesprekken. U kunt zelf kiezen aan welke drie workshops u deelneemt.

Specialisten en ervaringsdeskundigen bieden u praktische tips, nuttige voorbeelden en adviezen over bodembeheer, bodemverdichting, het sluiten van kringlopen en biodiversiteit. Ook uw eigen bedrijfsspecifieke vragen kunt u stellen aan de aanwezige bodem- en waterexperts. Kortom, een dag vol inspiratie en nieuwe inzichten!

Wanneer?

Maandag 12 februari 2018, 13.00 uur - 17.00 uur

Waar?

De Meerpaal, De Rede 80, Dronten

Aanmelden kan tot uiterlijk 8 februari a.s. via info@bodemenwaterflevoland.nl

Inschrijven voor de workshops kan op de dag zelf

Programma

12.30 - 13.00 Inloop & ontvangst

13.00 - 13.15 Opening door Hetty Klavers, dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland

13.15 - 14.00 Lezing door Peter Kuipers Munneke over klimaatverandering

14.00 - 14.45 Ronde 1 workshops

14.45 - 15.15 Pauze

15.15 - 16.00 Ronde 2 workshops

16.00 - 16.45 Ronde 3 workshops

16.45 - 17.00 Plenaire afsluiting

17.00 - 17.30 Borrel en napraten

Workshops

Het merendeel van de workshops wordt één keer gegeven en een enkele workshop wordt twee keer gegeven. Tijdens de Kennisdag kiest u zelf de workshops uit.

01. Meer mest minder kunstmest! Goed voor vruchtbare bodems, schoon water en de melkveehouder?

Door Jaap Gielen in samenwerking met melkveehouder Johan Dekker.

02. De koolstofkringloop en bodemkwaliteit in de melkveehouderij.

Door Mark Strikkeling.

03. Hoe kun je anticiperen op de waterhuishouding in Flevoland?

Door Jaco van der Gaast en Kristiaan Petie.

04. Drainage blijft maatwerk. Wateroverlast ligt niet altijd aan de drainage.

Door Klaas Kooistra.

05. Het Watercafé: uitleg over opvang van restvloeistoffen, Wingssprayer, opslaan vaste mest, bufferstroken en voorkomen erfemissie.

Door Bert van den Bosch, Anna Zwijnenburg, bollenteler Wim Klink en akkerbouwers Johan Bergmans, Harry Schreuder en Jaap Lodders.

06. Hoe voorkom ik weerstand voor wortelgroei door te hoge bandendruk?

Door Martin Duijkers, akkerbouwer Maik Verwer en loonwerker Kees van Dun.

07. Wat doe je na de oogst aan grondbewerking?

Door Coen ter Berg, akkerbouwers Jan Pieter Smid en Wim Blok.

08. Praktische aandachtspunten bij de hoofdgrondbewerking.

Door Derk van Balen, akkerbouwers Wouter Klaasse Bos en Co’nn Rennen.

09. Het Bodemcafé: stel uw eigen vraag aan de bodemexperts.

Door Coen ter Berg, Jaco van der Gaast, Klaas Kooistra, Derk van Balen, Christoffel den Herder, Maria van Boxtel en Wiepie Haagsma.

10. Wat zijn de feiten en fabels over groenbemestersmengsels?

Door Wiepie Haagsma, Gera van Os en een akkerbouwer.

11. Teelt en biodiversiteit: inpassen van strokenteelt tot pioniernatuur.

Door Maria van Boxtel, Dirk van Apeldoorn en akkerbouwer Mark Geling.

12. Hoe voer ik op een praktische en ecologische manier het beheer van slootkanten uit?

Door Tiem van Veen, Michel Sollie en akkerbouwers Wim Stegeman en Digni van den Dries.

Bekijk de officiële uitnodiging van Actieplan Bodem & Water (pdf, 1.6 MB)

Sloot in mooi landschap
Onze prachtige polder