Pilot Sturen op energie bij gemaal Buma

Hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, zorgen voor fluctuaties in het aanbod aan elektriciteit. Een overschot aan energie kan niet eenvoudig worden opgeslagen en is kostbaar. Door de toename van hernieuwbare energie ontstaat meer onbalans op de energiemarkt. Bij een groot aanbod van energie en weinig vraag is de energieprijs laag.

De komende twee jaar verdubbelt het aandeel hernieuwbare energie (zie Figuur 1), op basis van gegevens van het CBS. Om te voldoen aan landelijke duurzaamheidsdoelen, is het van belang om vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen. Door het peilbeheer in de Noordoostpolder te optimaliseren op het variabele aanbod van energie, snijdt het mes aan twee kanten: meer gebruik van hernieuwbare energie ten tijden van overschot en een besparing op de kosten.

CBS2

Figuur 1 Aandeel hernieuwbare energie.

Eind 2017 is gemaal Buma (zie Figuur 2) gereed gemaakt om op de variabele energiemarkt* te kunnen bemalen. Met een jaarlijks verbruik van 5,5 miljoen kWh, is het gemaal een van de grootste verbruikers van Nederland. Elke dag wordt met behulp van een computermodel het aantal draaiuren voor de komende dag bepaald. Vervolgens bepaalt de energieregeling de meest optimale inzet op basis van de energieprijs. Met de energieregeling is het mogelijk circa 10-15% op de energiekosten te besparen.

* De energiemarkt, oftewel APX-markt (Amsterdam Power Exchange), is een groothandelsmarkt waarop dagelijks per uur elektriciteit wordt verhandeld voor de volgende dag.

Buma2

Figuur 2 Gemaal Buma, 3 pompen met elk een capaciteit van 720 m3/min, gemiddeld 5,5 miljoen kWh/jaar.