Schaats veilig op een officiële natuurijsbaan

Volgende week is de kans groot dat we weer kunnen schaatsen. Waterschap Zuiderzeeland werkt waar mogelijk mee om ijsplezier mogelijk te maken. Toch is het natuurijs op veel plekken gevaarlijk. Waterschap Zuiderzeeland roept daarom inwoners op om niet op de tochten en vaarten te schaatsen en altijd alert te zijn bij het betreden van natuurijs in de dorpen en steden. Schaats veilig en ga naar een officiële natuurijsbaan.

In Flevoland stroomt het water altijd, omdat het overtollige water uit het gebied gepompt moet worden. Door deze stroming onder het ijs, is schaatsen op ijs in brede sloten, tochten en vaarten in Flevoland altijd gevaarlijk! Voor de smalle sloten in de dorpen en steden geldt dat het water langzamer stroomt. Hier kan ijs zich beter vormen. Hoewel het waterschap rekening houdt met het ijs, zijn wij niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van en de veiligheid op het ijs.

Wie veilig op natuurijs wil schaatsen, kan terecht op een officiële natuurijsbaan.

schaatsen