Waterschap zoekt bestuurder

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Het bestuur zorgt ervoor dat het waterschap zijn taken goed kan uitvoeren. Heeft u interesse om bestuurder te worden bij het waterschap? Meld u dan aan voor de informatieavond op donderdag 29 maart 2018!

WERK VAN EEN WATERSCHAPSBESTUURDER

Waterschap Zuiderzeeland werkt aan schoon en voldoende water. Ons werkgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. We zorgen dat mensen in veiligheid kunnen leven, in de steden en op het platteland. We werken ook aan onderwerpen als duurzaamheid, innovatie, circulaire economie en de Omgevingswet. Voor nu en voor de toekomstige generaties. Hoe we dat doen en in welke volgorde, beslist het algemeen bestuur. En u kunt daar als bestuurder deel van uitmaken.

INFORMATIEAVOND

In aanloop naar de waterschapsverkiezingen in 2019 wordt donderdag 29 maart 2018 op interactieve wijze een beeld gegeven van rollen en taken als bestuurder bij het waterschap.Tevens krijgt u praktische informatie over de verkiezingsprocedure en u kunt in gesprek gaan met huidige bestuurders en waterschapsmedewerkers. Ook vertellen we u graag over de training “Bestuurlijk actief bij Waterschap Zuiderzeeland” die u kosteloos kunt volgen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Informatieavond 29 maart 2018

Tijd: 19.15 - 21.00 uur

Locatie: Waterschap Zuiderzeeland,

Lindelaan 20, Lelystad

Meer informatie en aanmelden op www.zuiderzeeland.nl/verkiezingen