Ontwikkelagenda Grondstoffen

De Ontwikkelagenda Grondstoffen 2018 - 2021: 'Verstandig op weg naar een circulair waterschap in 2050' is door de Algemene Vergadering vastgesteld. Hierin staan ambities, doelen en maatregelen hoe Waterschap Zuiderzeeland van denken in reststromen beweegt naar denken in grondstoffen. En hoe het waterschap afweegt welke grondstoffen het meest kansrijk zijn. Samenwerken met (regionale) partners of het stimuleren van initiatieven van marktpartijen is daarbij ook van belang.

Naar een duurzaam waterschap

Waterschap Zuiderzeeland wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de maatschappij en van het eigen werkgebied in het bijzonder. Met het vaststellen van het Masterplan Duurzame Energie heeft het waterschap daarin een belangrijke stap gezet. Een logisch vervolg daarop is het efficiënter benutten van grondstoffen uit reststromen. Wat nu nog als afval of reststromen wordt beschouwd, kan in de toekomst worden omgezet in waardevolle grondstoffen. Het aantal mogelijkheden is groot en neemt in de komende jaren nog verder toe met het voortschrijden van de techniek. Grondstoffen terugwinnen heeft een sterke relatie met de energiedoelen (Masterplan Duurzame Energie (pdf, 4.6 MB)) en de primaire taken doelmatiger uitvoeren.

Ontwikkelagenda Grondstoffen

Waterschap Zuiderzeeland wil in 2050 een circulair waterschap zijn. Een stap op weg naar dit doel is het terugwinnen van grondstoffen uit reststromen. Deze ontwikkelagenda (pdf, 7 MB) beschrijft de aanpak, welke mogelijke grondstoffen en de prioriteiten voor de periode van 2018 tot en met 2021. Daarnaast worden de voorbeelden ‘Maaisel’, ‘Zuiveringsslib’ en ‘Wc-papier’ verder toegelicht. De ontwikkelagenda is een routekaart op weg naar een circulair waterschap. Het begin- en eindpunt zijn ingetekend en de eerste afslagen zijn in beeld. De weg naar het uiteindelijke doel, moet nog nader ingevuld worden.

Cellulose-550
Zeefgoed (o.a. cellulosevezels) AWZI