Visproef ter voorbereiding op moeras-reset Oostvaardersplassen

In de week van maandag 12 maart 2018 verkennen Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Midden-
Nederland, Sportvisserij Nederland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland op welke wijze
omgegaan kan worden met de vissen in de Oostvaardersplassen tijdens de geplande moeras-reset eind 2018.

Oostvaardersplassen

De reset van de Oostvaardersplassen is een noodzakelijke ingreep voor het beheer van dit Natura2000-gebied. Bij de reset wordt de waterstand met 80 cm verlaagd voor een periode van drie à vier jaar. Grote delen vallen droog en op ongeveer 1/3 van de grote plas blijft een beetje water staan. Dit biedt niet voldoende ruimte aan de vissen, voornamelijk karpers, die er nu leven. Tijdens de visproef wordt het visbestand geschat en de conditie van de vis bepaald, zoals dit 7 jaar geleden ook is gebeurd. Door een deel van de vissen voor de verlaging over te zetten in het Markermeer, kan sterfte van deze vissen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Telemetrisch onderzoek

Om te achterhalen waar de vissen naar toe zwemmen, worden deze week 70 karpers gevangen, voorzien van een akoestische zender en uitgezet in het Markermeer. Zo wordt duidelijk of de vissen in het Markermeer blijven of zich verplaatsen naar andere wateren, zoals de randmeren. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt of de karpers tijdens de moeras-reset in het Markermeer uitgezet worden of dat de provincie op zoek moet naar andere mogelijkheden.

Natura 2000

De Oostvaardersplassen maken deel uit van het Natura 2000-netwerk. Dit is een Europees netwerk waarin landen samenwerken om de natuur beter te beschermen en beheren. De Oostvaarderplassen leveren hieraan een belangrijke bijdrage. De maatregelen zijn bedoeld om het leefgebied van 31 verschillende soorten vogels uit het Natura 2000 beheerplan in stand te houden of te optimaliseren. De moeras-reset is één van de maatregelen. In de afgelopen jaren is veel rietland verloren gegaan en vervangen door steeds meer open water. Het rietland is voor een aantal Natura 2000 vogelsoorten het ideale leefgebied. Door het moeras te resetten wordt dit leefgebied hersteld.