Terugdringen zwerfafval: waterschap sluit aan bij statiegeldalliantie

Geen zwerfafval zoals plastic in en rond het water. Dat is waar Waterschap Zuiderzeeland voor staat. Daarom heeft het dagelijks bestuur unaniem besloten om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie wil een structurele oplossing voor zwerfafval en roept de overheid op om statiegeld te heffen op kleine PET-flessen en blikjes. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het waterleven. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om zo plastic zwerfafval in het water zoveel mogelijk tegen te gaan.

Statiegeld vermindert zwerfafval

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat het zwerfafval fors afneemt als er statiegeld komt op kleine flesjes en blikjes. Ervaringen in Duitsland, Noorwegen en Denemarken tonen aan dat statiegeld leidt tot veel minder plastic zwerfafval. Aangezien de invoering van statiegeld op blikjes en kleine petflesjes landelijk is uitgesteld, roept Waterschap Zuiderzeeland de inwoners van Flevoland op om plastic en blikjes in de vuilnisbak te doen.

Kijk voor meer informatie over de Statiegeldalliantie op www.statiegeldalliantie.org.

plastics