Waterschap Zuiderzeeland realiseert energiedoelen met deelname in Windpark Hanze

Op 27 maart heeft de Algemene Vergadering besloten dat Waterschap Zuiderzeeland deel kan nemen in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met de deelname in het windpark kan het waterschap al in 2023 zijn energiedoelstellingen realiseren. Waterschap Zuiderzeeland wil hiermee op een CO2-neutrale manier in zijn eigen stroom voorzien.

Deelname Waterschap Zuiderzeeland in het windpark

Met deze deelname kan het waterschap Flevoland bemalen en het afvalwater zuiveren met Flevolandse windenergie. Heemraad Ton Leijten: “Door dit project wordt het waterschap zelfvoorzienend voor wat betreft energieverbruik. En dat op een duurzame en financieel verantwoorde manier, met een risico dat niet groter is dan andere grote (energie)projecten.” Door deel te nemen, werkt Zuiderzeeland mee aan de realisatie van de Flevolandse energieambities.

Windpark Hanze

Het bestuur van de Vereniging Windpark Hanze had al eerder ingestemd met de deelname van Waterschap Zuiderzeeland. Voorzitter van het bestuur van Windpark Hanze Gerrit de Regt: “Wij zijn heel blij dat deze samenwerking tot stand kan komen, zodat Zuiderzeeland zijn doelstellingen versneld kan halen en wij meer zekerheden krijgen om het windpark te kunnen realiseren. Er ontstaat duidelijk synergie.” Windpark Hanze maakt deel uit van Windkoepel Groen. De deelname van het waterschap heeft geen effect op de afspraken binnen Windkoepel Groen voor participatie door andere partijen, bijvoorbeeld bewoners in het buitengebied en de woonkernen.

Achtergrond samenwerking

Na de intentieovereenkomst van september 2017, hebben Waterschap Zuiderzeeland en de Vereniging Windpark Hanze het afgelopen jaar de samenwerking zorgvuldig uitgewerkt. Dit betreft het gezamenlijk realiseren van een windpark tussen de Hanzelijn en Ketelhaven. Het waterschap verstrekt een achtergestelde lening van 10 miljoen voor de ontwikkeling en realisatie van Windpark Hanze tegen een marktconform rentepercentage. Het aandeel van het waterschap in het windpark komt overeen met het eigen energieverbruik. Hiermee kan Zuiderzeeland op een CO2-neutrale manier in zijn eigen stroom voorzien.

Windmolens