Dijkonderhoud na storm

Op 3 en 18 januari 2018 kwam een storm over Nederland. Een harde wind en de hoge golven sloegen tegen de dijk. Inmiddels is alles weer rustig en opgeruimd. Tijd om terug te blikken. Wat kost eigenlijk een storm?

De dijken hebben beide stormen in januari dit jaar meer dan goed doorstaan. Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland hebben de dijken tijdens de storm goed in de gaten gehouden. “We kijken tijdens de storm of we iets opvallends zien, zoals schade en of er grote dingen aanspoelen die schade aan de dijk kunnen veroorzaken. Tijdens een flinke storm spoelt er namelijk van alles aan. Dat noemen we vloedmerk. Eigenlijk begint het werk vooral na de storm, omdat we dan alles opruimen wat op de dijk ligt”, vertelt een dijkopzichter van het waterschap.

Werk combineren

Alle rommel dat achterblijft op de dijk moet weg, zodat de paden weer begaanbaar zijn voor (fiets)verkeer. “Soms laten we het even op de kant liggen, zodat we het later met andere werkzaamheden kunnen combineren. Dat is efficiënter en goedkoper. Zo hebben we de rommel van 3 januari voor een deel na 18 januari opgeruimd. Dat scheelt in de kosten; het geld van de inwoners van Flevoland.”

Kostenplaatje

De kosten van het ruimen van vloedmerk (rommel langs de dijk) in de Noordoostpolder waren € 12.000,-. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland waren de kosten aanzienlijk hoger, namelijk € 58.000,-. De kosten van het ruimen komen daarmee totaal op € 70.000,-.

vloedmerk Westermeerdijk
Stenen liggen op het fietspad Westermeerdijk
vloedmerk Vossemeerdijk 500px

De weg en het fietspad Vossemeerdijk zijn schoongeveegd.

De bulten rommel liggen klaar om opgehaald te worden.