Beregeningsverbodsgebieden aardappelen en tomaten

Om verspreiding van bruinrot te voorkomen, wijst de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebieden aan waar u voor de teelt van aardappelen en tomaten geen oppervlaktewater mag onttrekken vanuit watergangen. Voor pootaardappelen geldt sinds 2005 een landelijk verbod.

Waar geldt een beregeningsverbod in Flevoland?

In Flevoland geldt in 2018 een beregeningsverbod voor drie gebieden: (1) ten noorden van Urk, (2) ten zuiden van Emmeloord en (3) Schokkerhaven. Via de website van de NVWA kunt u deze gebieden op een kaart bekijken en vindt u meer informatie.

Wat houdt het beregeningsverbod in?

  • Het verbod geldt voor het beregenen én het bespuiten van aardappelen en tomaten.
  • Voor het gebruik van leidingwater, regenwater en bronwater gelden geen beperkingen.
  • Overstromingen worden ook aangemerkt als (niet toegestaan) gebruik van oppervlaktewater.
  • Het verbod geldt eveneens voor beregening voorafgaande aan het poten en/of voorafgaande aan het rooien.
  • Gebruik van bronwater en kwelwater, opgeslagen in afgesloten watergangen, is onder voorwaarden toegestaan.
  • Gebruik van ontsmet oppervlaktewater is niet toegestaan.

Meer informatie

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/bruinrot/beregeningsverboden-consumptie-en-zetmeelaardappelen-en-tomaten

Gebieden beregeningsverbod aardappelen en tomaten
De rode vlakken zijn de drie aangewezen gebieden.