Start officiële zwemseizoen

Op 1 mei start het zwemseizoen dat duurt tot 1 oktober. In Flevoland zijn er 32 officiële zwemlocaties waarvan Waterschap Zuiderzeeland voor 12 locaties de kwaliteit van het zwemwater onderzoekt.

De kwaliteit kan in een warme periode snel veranderen. De kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme neemt toe en dat kan bij zwemmers, maar ook bijvoorbeeld bij honden, gezondheidsklachten opleveren. Op basis van de resultaten van de onderzoekgegevens van Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat informeert de OFGV waar het veilig is om te zwemmen en waar een waarschuwing of negatief zwemadvies geldt.

Zwemwateronderzoek

Informatie zwemwaterkwaliteit

Informatie over de zwemwaterkwaliteit vindt u op:

Zwemwater-app

Waterschappen hebben de Zwemwater-app ontwikkeld met gegevens van 800 zwemlocaties. In de Zwemwater-app kunnen zwemliefhebbers informatie opvragen over 800 zwemlocaties in Nederland. De gegevens van de Zwemwater-app komen van de website zwemwater.nl, waar altijd de meest actuele informatie beschikbaar is. Download hier de Zwemwater-app voor Android of voor iOS/Apple.

Zwemwaterlocaties
Locaties die het waterschap onderzoekt