Actieplan Bodem & Water: hoe staat het ermee?

LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland werken sinds 2014 samen in het Actieplan Bodem en Water. Boeren leren in het actieplan van elkaar en van specialisten over duurzaam bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en het vasthouden van water. Johan Bergmans en Arnold Michielsen van LTO blikken terug en kijken vooruit.