Afvalwater in Lage Vaart door breuk rioolleiding

Op maandag 28 mei 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland een melding gekregen van een kapotte rioolleiding bij de Drieslag in Dronten. Medewerkers van het waterschap hebben op locatie de situatie in beeld gebracht en maatregelen genomen om te voorkomen dat afvalwater in de Lage Vaart stroomt.

Actuele situatie:

Inmiddels is gebleken dat de oorzaak geen breuk in de rioolleiding is. De pompen van het persgemaal werkten niet meer goed, waardoor het afvalwater te hoog in het persgemaal kwam te staan. Het afvalwater stroomde via een noodoverstort in het oppervlaktewater de Lage Vaart in. De noodoverstort is met een afsluiter dichtgezet waardoor het afvalwater niet meer in oppervlaktewater terecht kan komen. Zwemmende kinderen ter plaatse van de overstort zijn geadviseerd om daar niet meer te zwemmen. Ook hondenbezitters zijn geadviseerd daar de honden niet meer te laten zwemmen.

Door de breuk in de rioolleiding is huishoudelijk afvalwater in de naastgelegen Lage Vaart gestroomd. Inmiddels is de leiding leeggepompt en stroomt er geen afvalwater meer de Lage Vaart in. De oorzaak van de breuk is nog niet bekend. Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Dronten adviseren inwoners voorlopig niet in de Lage Vaart te zwemmen. Gemeente Dronten, instanties en het waterschap kijken welke maatregelen mogelijk zijn om de negatieve effecten zo klein mogelijk te houden.

In Flevoland kunt u veilig zwemmen op officiële zwemlocaties. Kijk voor meer informatie op www.zwemwater.nl.

Breuk-rioolleiding-locatie
Breuk in rioolleiding bij de Drieslag in Dronten aan de kant van Aeres Hogeschool.