Veldproef muskusratten: Bestrijd het hele jaar door

Bestrijding het hele jaar door is de meest effectieve vorm van muskusrattenbeheer. Dat blijkt uit het eindrapport van de Veldproef Muskusratten, waarvan maandag 28 mei de resultaten zijn gepubliceerd.

Kan de bestrijding van muskusratten gerichter, goedkoper en met minder dierenleed? Dat was de vraag achter de Veldproef Muskusratten, een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de noodzaak en de effectiviteit van het muskusrattenbeheer. Dit onderzoek, dat in 2013 is gestart, duurde drie jaar. Vervolgens volgde een periode waarin de gegevens werden geanalyseerd.

Bestrijding hele jaar door meest effectief
In het onderzoek zijn drie vormen van bestrijding uitgetest in verschillende gebieden in Nederland: jaarrondbestrijding, seizoensbestrijding en objectbescherming. Bij objectbescherming wordt enkel bestreden rond objecten als dijken, gemalen en sluizen. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat bestrijding het hele jaar door het meest effectief is om de populatie klein te houden.

Langetermijnvisie
“Door deze studie hebben we een goed model gekregen waardoor we nauwkeuriger voorspellingen kunnen doen over hoe populaties zich ontwikkelen. Ook de hoeveelheid muskusratten in de omgeving speelt een belangrijke rol. Als daar veel muskusratten zitten, zijn ze binnen de kortste keren weer terug,” aldus Patrick Poelmann, voorzitter van de bestuurlijke waterschapscommissie muskus- en beverratten. “De uitkomsten van de Veldproef worden meegenomen bij het opstellen van de langetermijnvisie voor het muskusrattenbeheer”, gaat Poelmann verder. Een aanbeveling uit het onderzoek is om de capaciteit van muskusrattenbestrijding niet te snel af te bouwen en om volledige verwijdering van de muskusratten tot de landgrens te overwegen.

Het onderzoek werd begeleid door een consortium onder leiding van ecologisch adviesbureau A&W, in opdracht van de waterschappen en de Unie van Waterschappen. Overige deelnemers in het consortium waren de WUR, UvA en de Zoogdiervereniging. Waterschappen zorgen voor veilige dijken en kades om overstromingen te voorkomen. Onderdeel van die taak is het bestrijden van muskusratten die door het graven van gangen en holen schade aan de dijken kunnen veroorzaken.

Muskusrattenbouw
Muskusrattenbouw

Bericht van de Unie van waterschappen